Rodzice naszych dzieci są dla nas
najważniejszymi partnerami w edukacji.
Proponujemy

• dwutygodniowe zajęcia integracyjne
dla naszych małych kandydatów i ich Rodziców
• zajęcia otwarte
• wspólne uroczystości
• konsultacje z nauczycielami
• spotkania, konsultacje z psychologiem, logopedą
• wspólne projekty edukacyjne
• comiesięczne spotkania ze specjalistami
Jesteśmy otwarci na wszystkie uwagi i sugestie !
NASI RODZICE
• chętnie uczestniczą w życiu przedszkola
• mają mnóstwo ciekawych  pomysłów
• z uwagą słuchają naszych opinii
• współpracują z nauczycielami.

Nowość !


Od września 2011 roku jako pierwsi w Krakowie wdrożyliśmy nowoczesne Narzędzie - system iPrzedszkole.
System ten jest jest efektywnym narzędziem służącym do ewidencji danych i prowadzenia rozliczeń finansowych dzieci w przedszkolu. Pełni również funkcję Informacyjno-komunikacyjną w kontaktach z rodzicami.


Moduł systemu Przedszkole pozwala Rodzicom na:
- dostęp on-line do bieżących informacji o płatnościach
- monitorowania historii wpłat, wydrukowania przelewu
- zgłoszenia nieobecności dziecka w przedszkolu
- dostęp do informacji o jadłospisie na najbliższy tydzień
- realizację efektywnej komunikacji z przedszkolem za pomocą modułu internetowej tablicy ogłoszeń przedszkolnych