PROWOKOWAĆ, OFEROWAĆ, WYBIERAĆ!

 

Wieloletnie doświadczenie, wiedza i umiejętności całej kadry pedagogicznej zadecydowały o doborze programów, metod pracy, zajęć tzw „dodatkowych” i zebraniu ich w jeden „pakiet”

 

Pakiet obejmuje:

 

Zanim będe uczniem

Elżbieta Tokarska, Jolanta Kopała - wyróżniony przez MEN zgodny z nową podstawą programową program

Dziecięca matematyka

E.Gruszczyk Kolczyńska, E. Zielińska - Program ten udawadnia, ze wszystkie dzieci nauczą się matematyki i ją polubią.

Metoda projektów

czyli jak rozwijać aktywność i  samodzielność

Dzieci w małych grupach starają się samodzielnie rozwiązywać problemy, odpowiadać na nurtujące ich pytania. Metoda ta uczy pracy w zespole.

Metoda I. Majchrzak, zwana ”wprowadzeniem dziecka w świat pisma”

Dzieci poznają świat pisma dzięki swojej ciekawości, którą wyzwalają nowe sytuacje i zadania proponowane przez prowadzącego. Zaletą tej metody jest dowolność i dobrowolność
podejmowania działań, oraz atmosfera pozbawiona rywalizacji.

Słoneczna Biblioteka - naturalna nauka języka

Podstawą tej metody jest wykorzystanie rozwoju procesów poznawczych dziecka,
zwłaszcza spostrzegania i pamięci. Naturalna nauka języka to nauka słuchania, mówienia,
czytania i pisania poprzez zabawę i twórcze działanie.

Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz

Założeniem metody jest jednoczesne rozwijanie funkcji językowych, funkcji spostrzeżeniowych: wzrokowych, słuchowych, dotykowych.
Zajęcia prowadzone tą metoda utrwalają orientację w schemacie ciała i przestrzeni.

Metoda Pedagogiki Zabawy

Pobudza do aktywności, przeżyć, interakcji w grupie posługując się różnymi środkami:
słowo, ruch, gest, taniec, malowanie, dotyk, dźwięk. Dzieci w zabawie odnajdują radość,
poczucie więzi. Metoda ta wyzwala aktywność, twórczość, pozwala wyrazić siebie.

Metody Twórczej Ekspresji Ruchowej (C.Orff, R.Laban, Kniessów)

Metoda ta rozwija ruch, poczucie estetyki, pomaga wyrażać wewnętrzne przeżycia, wyzwala aktywność. 

Programy autorskie i projekty edukacyjne opracowane przez nauczycieli Krainy Uśmiechu:

 

„Z uśmiechem
do Krainy Uśmiechu”

Program adaptacyjny, pomaga  złagodzić stres związany z przyjściem dziecka do przedszkola
Wspólna zabawa rodziców, dzieci, nauczycieli przybliża przedszkole, pokazuje jego funkcjonowanie..
.Nasze wszystkie działania skierowane są na naszych najmłodszych kandydatów

 

„Dbamy o siebie
i swoje zdrowie”

autorski program wychowawczo- profilaktyczny
Poznajemy swoje prawa, pamiętamy o obowiązkach. Uczymy się szacunku do siebie i otaczającego nas świata. Preferujemy zdrowy styl życia.

 

„My się myszy
nie boimy”

autorski program edukacji multimedialnej
Dziecko poznaje komputer i jego możliwości, potrafi je bezpiecznie i mądrze wykorzystywać.
Zabawa i praca z komputerem rozwija twórczą aktywność, wspomaga i uatrakcyjnia zajęcia,
Niesie aspekt wychowawczy poprzez respektowanie norm etycznych, dostarcza radości i satysfakcji z samodzielnego odkrywania.

 

„Akademia Talentów”
Cykliczne zajęcia prowadzone w formie zajęć fakultatywnych: muzyka, plastyka, teatr
Dziecko angażuje się w to co lubi, chętnie podejmuje wyzwania.

 

W swojej codziennej pracy wykorzystujemy również programy poznania zjawisk przyrodniczych, programy rozwijające wyobraźnię i twórcze myślenie. Współpracujemy z krakowskimi uczelniami, tak powstał projekt „ Młody odkrywca” - dzieci pod okiem studentów badają, eksperymentują, doświadczają.
Uczestniczymy w warsztatach organizowanych przez krakowskie muzea.
Poznajemy teatry, galerie.
RAZEM ODKRYWAMY ŚWIAT!!!!!