Tajemnica powodzenia pedagogicznego tkwi nie tyle w idealnych programach, ale w tym, kim są wychowawcy - nauczyciele.

Dyrektor
 Małgorzata Stastny
nauczyciel dyplomowany
Lider Oświaty
wychowanie przedszkolne,
nauczanie początkowe.

Studia podyplomowe:
- Nowoczesne kierowanie i zarządzanie szkołą
- Liderów oświaty

- Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia
Kadry Kierowniczej Oświaty OSKKO

NASI NAUCZYCIELE

• niewyczerpane żródło energii i zapału
• ciągle podnoszą swoje kwalifikacje
• z entuzjazmem wdrażają nowe programy
• dążą do perfekcjii
• stawiają na pierwszym miejscu dziecko
• rozwijają u dzieci zainteresowania i talenty
• wyzwalają samodzielność
• zaspokajają dziecięce potrzeby
• obdarzeni poczuciem humoru
• gwarantują nauczanie i wychowanie na najwyższym poziomie

Nauczyciele:

 Helena Andrzejewska
nauczyciel mianowany
Fizyka techniczna
Wychowanie przedszkolne

 

 Barbara Balakowska
nauczyciel kontraktowy
Edukacja przedszkolna
I wczesnoszkolna


 Małgorzata Błasiak
nauczyciel mianowany
Pedagogika przedszkolna
i wczesnoszkolna
opiekun stażystów

 

 Agnieszka Dąbek

nauczyciel         Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza

Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna

 

 Renata Fuła
nauczyciel kontraktowy
Technologia chemiczna
Pedagogika przedszkolna
i wczesnoszkolna

 

mgr Grażyna Filipiak
nauczyciel mianowany
Historia
Wychowanie przedszkolne z rytmiką

logopeda

 

 Wioletta Jeleń
nauczyciel mianowany
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

 Karolina Król

nauczyciel kontraktowy

Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z nauczaniem języka angielskiego

codzienne prowadzenie języka we wszystkich grupach

 

Monika Lipiarz

nauczyciel kontraktowy

licencjat - Pedagogika przedszkolna i wczestnoszkolna


 Klaudia Boczkowska
nauczyciel kontraktowy
Pedagogika wczesnoszkolna
 


 Anna Rojek
nauczyciel kontraktowy
Pedagogika resocjalizacji
Wychowanie przedszkolne z zarządzaniem

 

 Anna Rohan 

nauczyciel kontraktowy 

Filologia polska

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

 

 

 

 Magdalena Stańczyk

nauczyciel kontraktowy

Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna

Eukacja katechetyczno - pastoralna

 Paulina Szeliga

nauczyciel kontraktowy

filologia polska

pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

 

 Maria Wojcieszek
nauczyciel mianowany
Edukaja przedszkolna i wczesnoszkolna
Członek Stowarzyszenia Pedagogów Zabawy KLANZA


 

 

 

 Karolina Król

nauczyciel języka angielskiego

 

Psycholog
 Dorota Żelazny

specjalista Psychologii Klinicznej


Logopeda
 Marlena Chorzępa

surdologopeda

 

Zajęcia szachowe -

Dariusz Mikrut

polski szachista, mistrz międzynarodowy

organizator corocznego Turnieju Szachowego o Puchar DyrektoraPrzedszkola Kraina Uśmiechu