Tajemnica powodzenia pedagogicznego tkwi nie tyle w idealnych programach, ale w tym, kim są wychowawcy - nauczyciele.

Dyrektor
mgr Małgorzata Stastny
nauczyciel dyplomowany
Lider Oświaty
wychowanie przedszkolne,
nauczanie początkowe.

Studia podyplomowe:
- Nowoczesne kierowanie i zarządzanie szkołą
- Liderów oświaty

- Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia
Kadry Kierowniczej Oświaty OSKKO

NASI NAUCZYCIELE

• niewyczerpane żródło energii i zapału
• ciągle podnoszą swoje kwalifikacje
• z entuzjazmem wdrażają nowe programy
• dążą do perfekcjii
• stawiają na pierwszym miejscu dziecko
• rozwijają u dzieci zainteresowania i talenty
• wyzwalają samodzielność
• zaspokajają dziecięce potrzeby
• obdarzeni poczuciem humoru
• gwarantują nauczanie i wychowanie na najwyższym poziomie

Nauczyciele:

mgr Helena Andrzejewska
nauczyciel mianowany
Fizyka techniczna
Wychowanie przedszkolne

 

mgr Barbara Balakowska
nauczyciel kontraktowy
Edukacja przedszkolna
I wczesnoszkolna


mgr Małgorzata Błasiak
nauczyciel mianowany
Pedagogika przedszkolna
i wczesnoszkolna
opiekun stażystów

 

mgr Agnieszka Dąbek

nauczyciel         Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza

Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna

 

mgr Renata Fuła
nauczyciel kontraktowy
Technologia chemiczna
Pedagogika przedszkolna
i wczesnoszkolna

 

mgr Grażyna Filipiak
nauczyciel mianowany
Historia
Wychowanie przedszkolne z rytmiką

logopeda

 

mgr Wioletta Jeleń
nauczyciel mianowany
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

mgr Karolina Król

nauczyciel kontraktowy

Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z nauczaniem języka angielskiego

codzienne prowadzenie języka we wszystkich grupach

 

Monika Lipiarz

nauczyciel kontraktowy

licencjat - Pedagogika przedszkolna i wczestnoszkolna


mgr Monika Międlar
nauczyciel kontraktowy
Pedagogika wychowawczo-opiekuńcza
Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna


mgr Anna Rojek
nauczyciel kontraktowy
Pedagogika resocjalizacji
Wychowanie przedszkolne z zarządzaniem

mgr Anna Rohen 

nauczyciel stażysta filologia polska    pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

 

 

mgr Anna Pyrć
nauczyciel kontraktowy
Socjologia
Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

 

mgr Magdalena Stańczyk

nauczyciel kontraktowy

Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna

Eukacja katechetyczno - pastoralna

mgr Paulina Szeliga

nauczyciel stażysta  filologia polska

pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

 

mgr Maria Wojcieszek
nauczyciel mianowany
Edukaja przedszkolna i wczesnoszkolna
Członek Stowarzyszenia Pedagogów Zabawy KLANZA


Gabriela Ziembińska

nauczyciel kontraktowy
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
Wychowanie przedszkolne


Katarzyna Zuzok
nauczyciel kontraktowy
Pedagogika przedszkolna

Instruktor Terapii Zajęciowej

 

mgr Karolina Królina

nauczyciel języka angielskiego

 

Psycholog
mgr Dorota Żelazny

specjalista Psychologii Klinicznej


Logopeda
mgr Marlena Chorzępa

surdologopeda

 

Zajęcia szachowe -

Dariusz Mikrut

polski szachista, mistrz międzynarodowy

organizator corocznego Turnieju Szachowego o Puchar DyrektoraPrzedszkola Kraina Uśmiechu