Aktywny rodzic

Naszą współpracę z rodzicami budujemy na zaufaniu, szczerości, cierpliwości i wyrozumiałości. Dobrym wstępem są tu dwutygodniowe zajęcia integracyjne dla kandydatów do naszego przedszkola i ich rodziców. Rodzice jako ważni członkowie naszej społeczności aktywnie uczestniczą w wielu wydarzeniach i uroczystościach odbywających się w naszej placówce. Dużym zainteresowaniem cieszą się zajęcia otwarte, wspólne projekty edukacyjne, uroczystości przedszkolne, sobotnie turnieje szachowe. Zapewniamy konsultacje z nauczycielami i specjalistami takimi jak psycholog czy logopeda.

Stały kontakt z rodzicami zapewnia nam platforma iPrzedszkole.

Informacjami o aktualnych wydarzeniach dzielimy się z rodzicami na profilach na Facebooku naszego przedszkola.

Honorujemy Krakowską Kartę Rodzinną 3+.

 

iPrzedszkole

Jako pierwsi w Krakowie, od września 2011r. wdrożyliśmy nowoczesne narzędzie – system iPrzedszkole. System ten pełni funkcję informacyjno-komunikacyjną w kontaktach z rodzicami. Służy do ewidencji danych i bezpiecznego prowadzenia rozliczeń finansowych. Moduł systemu iPrzedszkole pozwala rodzicom na: dostęp online do bieżących informacji i jadłospisu na bieżący tydzień, zgłaszania nieobecności dziecka w przedszkolu, monitorowania historii wpłat, przekazywanie informacji dyrektorowi i nauczycielom.

 

Wieloletnie doświadczenie, wiedza oraz umiejętności
całej kadry pedagogicznej zadecydowały o doborze programów, metod pracy,
zajęć tzw „dodatkowych” i zebraniu ich w jeden „pakiet”