Dlaczego my?

W ciągu 28 lat naszej działalności wyedukowaliśmy już ponad 1500 kreatywnych i otwartych na świat absolwentów.

Wykorzystując naturalną ciekawość poznawczą dzieci, ich indywidualne predyspozycje, kreatywność i pasje naszej kadry, dążymy do wszechstronnego rozwoju naszych wychowanków.

W trosce o rozwój społeczny, fizyczny, emocjonalny i intelektualny przedszkolaków w Krainie Uśmiechu wykorzystujemy twórcze metody pracy rozwijające ich aktywność.

 

o nas

Korzystając z naszego wieloletniego doświadczenia, realizujemy nie tylko Podstawę Programową, ale także własne programy i projekty, które pozwalają na indywidualny rozwój naszych wychowanków i wydobywają z nich to, co najlepsze. Twórcze myślenie i kreatywność dziecka to nasze priorytety. A wszystko to w atmosferze dobrej zabawy.

Nasze największe atuty to: kompetentna kadra, programy, projekty i zajęcia uzupełniające. Wszystkim naszym przedszkolakom zapewniamy codzienną naukę języka angielskiego, szachy z międzynarodowym mistrzem, naukę pływania, warsztaty w pracowni komputerowej, zajęcia z kodowania i programowania z wykorzystaniem aplikacji na iPada. Dbamy o zdrowie i propagujemy zdrowy styl życia. W ramach programu przyrodniczego organizujemy wyjazdy, wycieczki, stwarzamy możliwość bezpośredniego kontaktu z przyrodą. Corocznie organizujemy pięciodniowy wyjazd na Zielone Przedszkole.

 

NASZE PRZEDSZKOLAKI:

 • lubią swoje przedszkole
 • reagują spontanicznie
 • wykorzystują swoje możliwości umysłowe i twórcze
 • lubią podejmować nowe wyzwania
 • znają swoje prawa i obowiązki
 • stawiają pytania
 • eksperymentują
 • wierzą, ze mogą
 • lubią zabawy na świeżym powietrzu
 • wykorzystują okazje do badania, doświadczania
 • radośnie się śmieją i żartują
 • chętnie sobie pomagają

 

NASI ABSOLWENCI:

 • są bardzo dobrze przygotowani do podjęcia nauki w każdej szkole
 • posługują się ładnym językiem polskim
 • są przygotowani do czytania ze zrozumieniem
 • potrafią wyrażać swoje myśli i opinie
 • badają, eksperymentują, doświadczają
 • posługują się komunikatywnym językiem angielskim
 • dbają o własne zdrowie i środowisko
 • znają zasady savoir-vivre
 • znają komputer, wykorzystują go w pracy i zabawie
 • • są sprawni fizycznie
 • pływają
 • są pogodni, radośni, odpowiedzialni za siebie i innych
 • są przedsiębiorczy i aktywni
 • potrafią wykorzystywać zdobytą wiedzę i umiejętności, pogłębiać je i rozwijać
 • znają swoje miejsce w Europie i świecie
 • są przygotowani do życia w społeczeństwie opartym na wiedzy i wartościach uniwersalnych.

 

Wieloletnie doświadczenie, wiedza oraz umiejętności
całej kadry pedagogicznej zadecydowały o doborze programów, metod pracy,
zajęć tzw „dodatkowych” i zebraniu ich w jeden „pakiet”