ZAJĘCIA DODATKOWE

KARATE – 1 x tygodniowo obecnie prowadzone przez Akademię Karate Tradycyjnego
BALET – 2 x tygodniowo prowadzone przez Edukację Artystyczną Dzieci.

Zajęcia te są dodatkowo płatne przez Rodziców bezpośrednio u prowadzących.

Wieloletnie doświadczenie, wiedza oraz umiejętności
całej kadry pedagogicznej zadecydowały o doborze programów, metod pracy,
zajęć tzw „dodatkowych” i zebraniu ich w jeden „pakiet”