Siedziba główna ul. Jaremy 12

 

O nas

Przedszkole Niepubliczne
KRAINA UŚMIECHU
Małgorzata Stastny

Wpisane do ewidencji szkól i placówek niepublicznych prowadzonych przez Prezydenta Miasta Krakowa pod numerem ewidencji 43200-10.

Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Małopolski Kurator Oświaty.

Przedszkole Kraina Uśmiechu powstało w 2004 roku jako kontynuacja Przedszkola Samorządowego nr 128.
Kraina Uśmiechu to miejsce pełne ciepła i radości. Tutaj każde dziecko i jego rodzic mają poczucie wzajemnego szacunku. 

kraina uśmiechu siedziba główna

Kształtujemy w dzieciach twórczą postawę, rozwijamy ich zainteresowania i talenty. Dbamy o rozwój fizyczny, emocjonalny i społeczny. Uczymy poprzez zabawę, wykorzystując każdą wspólnie spędzoną chwilę. Wszechstronny rozwój dziecka, wykorzystanie jego ogromnego potencjału to nasze największe wyzwanie. Jak tego dokonać i w jaki sposób? My to wiemy, to są nasze największe atuty. Nasi absolwenci dają nam zawsze powód do dumy.


Działamy 12 miesięcy w roku:
od września do 15 sierpnia
od poniedziałku do piątku.
od 6.00 do 18.00


Do naszego przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat.
Zapisy prowadzone są w ciągu całego roku szkolnego. 

 

Własna kuchnia

Nasza świetnie wyposażona kuchnia codziennie przygotowuje smaczne i zdrowe posiłki dla wszystkich naszych przedszkolaków uwzględniając wszelkie diety.

 

Nasza kadra

Tajemnica powodzenia pedagogicznego tkwi nie tyle w idealnych programach, ale w tym, kim są wychowawcy – nauczyciele.

Nasza kadra to zespół wykształconych, zaangażowanych nauczycieli, specjalistów i instruktorów. To z jednej strony doświadczenie i profesjonalizm, z drugiej młodość, energia i fantazyjna kreatywność. Aby zapewnić dzieciom edukację na najwyższym poziomie, nasi nauczyciele nieustannie podnoszą swoje kwalifikacje. Między innymi cała kadra została przeszkolona przez Panią Dorotę Dziamską – autorkę systemu „Edukacja Przez Ruch”. Dwóch nauczycieli posiada kwalifikacje trenerskie. Wszyscy nauczyciele uczestniczyli w warsztatach „Kodowanie i programowanie dla przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej”. To tylko niektóre z ostatnich szkoleń. Nasz zespół to również surdologopeda, psycholog – psychoterapeuta, nauczyciele z przygotowaniem terapeutycznym, specjalista od gimnastyki korekcyjnej i rehabilitacji, międzynarodowy mistrz szachowy. Wszyscy działamy z pasją, świadomi naszych celów oraz jasno określonej wspólnej wizji.

 

 

Dyrektor

mgr Małgorzata Stastny

nauczyciel dyplomowany
wychowanie przedszkolne,
nauczanie początkowe.

studia podyplomowe:

  • Nowoczesne kierowanie i zarządzanie szkołą
  • Liderów oświaty
  • Członek OSKKO

mgr Helena Andrzejewska

nauczyciel mianowany
fizyka techniczna
wychowanie przedszkolne

Trener Systemu EPR 
(System Edukacji Przez Ruch)

mgr Małgorzata Błasiak

nauczyciel mianowany
pedagogika przedszkolna
i wczesnoszkolna

Trener Systemu EPR
(System Edukacji Przez Ruch)
opiekun stażystów

mgr Agnieszka Duniec

nauczyciel kontraktowy
pedagogika przedszkolna
i wczesnoszkolna

mgr Renata Fuła

nauczyciel mianowany
technologia chemiczna
pedagogika przedszkolna
i wczesnoszkolna

studia podyplomowe:

  • logopedia

mgr Klaudia Gierczyńska

nauczyciel mianowany
pedagogika wczesnoszkolna

kwalifikacje z zakresu metodyki nauczania języka angielskiego B2

mgr Wioletta Jeleń

nauczyciel mianowany
pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

mgr Karolina Król

nauczyciel mianowany

edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z nauczaniem języka angielskiego

mgr Patrycja Krzemińska

nauczyciel kontraktowy

pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

mgr Alina Szedłowska

pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

mgr Magdalena Stańczyk

nauczyciel kontraktowy

zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna

edukacja katechetyczno-pastoralna

mgr Maria Wojcieszek

nauczyciel mianowany
edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

członek Stowarzyszenia Pedagogów Zabawy KLANZA

dr Dorota Żelazny

psycholog - psychoterapeuta
specjalista psychologii klinicznej

mgr Marlena Chorzępa

surdologopedia

 

mgr Adam Dobosz

nauczyciel dyplomowany
wychowanie fizyczne

specjalista w zakresie rehabilitacji ruchowej

mgr Paulina Zaucha

pedagog

Resocjalizacja i profilaktyka społeczna edukacja i terapia osób z zaburzeniami autyzmu

 

Sprawdź szczegóły naszej drugiej placówki!

 

Wieloletnie doświadczenie, wiedza oraz umiejętności
całej kadry pedagogicznej zadecydowały o doborze programów, metod pracy,
zajęć tzw „dodatkowych” i zebraniu ich w jeden „pakiet”