ZAJĘCIA ADAPTACYJNE

Bazując na naszym doświadczeniu stworzyliśmy program adaptacyjny dla dzieci i Rodziców przychodzących pierwszy raz do przedszkola. To dwa czerwcowe tygodnie wspólnych zabaw w naszym pięknym ogrodzie i salach przedszkolnych prowadzonych w godzinach popołudniowych w asyście rodziców.
Oswojenie się dzieci z nowym miejscem zabawy, nowymi rówieśnikami jak i nauczycielami ułatwia i skraca okres adaptacji w nowym środowisku.
Dzieci rozpoczynają rok szkolny we wrześniu rozpoznając już swoją Panią, koleżanki i kolegów; łagodniej przechodzą ten trudny dla nich okres rozłąki z rodzicami.
Naszym zdaniem program adaptacyjny jest bardzo pomocny również dla rodziców i nas wszystkich.
Termin okresu adaptacyjnego ustalamy w kwietniu.

Wieloletnie doświadczenie, wiedza oraz umiejętności
całej kadry pedagogicznej zadecydowały o doborze programów, metod pracy,
zajęć tzw „dodatkowych” i zebraniu ich w jeden „pakiet”