ZIELONE PRZEDSZKOLE

Corocznie organizujemy w maju dla wszystkich starszaków ( 5- i 6-latki) pięciodniowy wyjazd w góry na tzw. ZIELONE PRZEDSZKOLE. W wielu przypadkach jest to pierwszy wyjazd dzieci bez rodziców, co również i dla nich jest często dużym przeżyciem .
Przez całe pięć dni nasze przedszkolaki wypoczywają i uczą się na świeżym powietrzu, poznają kulturę i tradycje regionu uczestnicząc w warsztatach specjalnie dla nich przygotowanych. Pokonują wiele kilometrów poprawiając kondycję, korzystają z wielu atrakcji dla dzieci doskonale się bawiąc .
Taki wyjazd jest dla nich prawdziwą nauką samodzielności w nowym otoczeniu, dostarcza wiele radości i na zawsze pozostaje w pamięci.

Wieloletnie doświadczenie, wiedza oraz umiejętności
całej kadry pedagogicznej zadecydowały o doborze programów, metod pracy,
zajęć tzw „dodatkowych” i zebraniu ich w jeden „pakiet”