System iPrzedszkole?

 

Jako pierwsi w Krakowie, od września 2011r. wdrożyliśmy nowoczesne narzędzie – system iPrzedszkole.
System ten pełni funkcję informacyjno-komunikacyjną w kontaktach z rodzicami. Służy do ewidencji danych i bezpiecznego prowadzenia rozliczeń finansowych. 

 

Moduł Panel Rodzica systemu iPrzedszkole pozwala Rodzicom na:

  •  dostęp online do bieżących informacji o płatnościach
  •  monitorowania historii wpłat, wydrukowania przelewu
  •  zgłoszenia nieobecności dziecka w przedszkolu niezależnie od pory dnia
  •  dostęp do informacji o jadłospisie na najbliższy tydzień 
  •  realizację efektywnej komunikacji z przedszkolem za pomocą modułu internetowej tablicy ogłoszeń przedszkolnych
  •  przekazywanie informacji dyrektorowi i nauczycielom

 

Dla smartfonów z systemem Android została przygotowana bezpłatna aplikacja iPrzedszkole Mobile - do ściągnięcia w sklepie Google Play. 

 

kontakt

aplikacja iprzedszkolak

Wieloletnie doświadczenie, wiedza oraz umiejętności
całej kadry pedagogicznej zadecydowały o doborze programów, metod pracy,
zajęć tzw „dodatkowych” i zebraniu ich w jeden „pakiet”