English EveryDay

Im wcześniej i systematyczniej dziecko rozpocznie naukę języka obcego, tym ma większe szanse na jego opanowanie i swobodną komunikację. Codzienne prowadzenie zajęć we wszystkich grupach wiekowych w formie zabawy sprawia, że nasze dzieci w naturalny sposób poznają język obcy a nauka staje się przyjemnością. Ucząc dzieci wykorzystujemy wierszyki, piosenki, wyliczanki, scenki rodzajowe, zabawy ruchowe oraz plastyczne, co pozwala na szybsze przyswajanie sobie nowych słów i zwrotów potrzebnych do formułowania swobodnych wypowiedzi. Poznane zwroty funkcjonują również w sytuacjach dnia codziennego, co prowadzi do swobodnego wyrażania swoich myśli.

 

Zajęcia szachowe

Przygodę z tą królewską grą nasze przedszkolaki rozpoczęły już 10 lat temu. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu, prowadzone są w małych, ośmioosobowych grupach. Wiemy już, że nauka gry w szachy zwiększa umiejętności matematyczne, uczy logicznego i analitycznego myślenia, orientacji przestrzennej i rozwiązywania problemów. Kształtuje ważne cechy osobowości takie jak odpowiedzialność, koncentracja, intuicja i odwaga. Dzięki znajomości figur szachowych, ich możliwości i sposobów poruszania się a także umiejętności strategicznych, nasi wychowankowie potrafią rozgrywać partie szachowe. I wygrywać!
Od sześciu lat w naszej placówce organizujemy Międzyprzedszkolny Turniej Szachowy, w którym poza naszymi przedszkolakami udział biorą dzieci z innych placówek. Gośćmi honorowymi są nasi absolwenci.
Zajęcia prowadzi Mistrz Międzynarodowy i trener Dariusz Mikrut.

 

Gimnastyka korekcyjna

Zajęcia prowadzone są raz w tygodniu dla wszystkich grup wiekowych w formie kreatywnych zabaw ruchowych oraz ćwiczeń z wykorzystaniem przyborów (woreczki, szarfy, laski, piłki). 
Poprzez stosowanie ćwiczeń – zabaw jako elementów korekcyjnych zapobiegamy wadom postawy, wzmacniamy określone grupy mięśniowe a przy tym dbamy o prawidłowy rozwój fizyczny.
Zajęcia prowadzi mgr wychowania fizycznego ze specjalizacją z zakresu rehabilitacji ruchowej.

 

Rytmika

Rytmika w naszym przedszkolu to zajęcia umuzykalniające, stymulujące rozwój słuchu muzycznego i poczucie rytmu u dzieci prowadzone przy akompaniamencie pianina.
Mają na celu artystyczny rozwój poprzez muzykę, taniec, śpiew i aktywną zabawę a możliwość grania na instrumentach perkusyjnych sprawia dzieciom wielką przyjemność.
Rytmika jako zajęcia o charakterze zabawowym stanowi istotny czynnik rozwoju fizycznego i umysłowego dzieci.

 

Taniec

Taniec to jedna z form umuzykalnienia, zabawy i przeżywania emocji. Podczas zajęć tanecznych dzieci zdobywają świadomość własnego ciała, pozycji w przestrzeni oraz nabywają pewność siebie. Zajęcia oparte są na technice tańca towarzyskiego połączonej z zabawami ruchowymi i rytmicznymi. Program zawiera również naukę podstawowych figur tańców ludowych, standardowych i nowoczesnych.

 

Basen

Wodne harce, gry i zabawy a przy okazji podstawowa nauka pływania – to jest to, co dzieci uwielbiają robić najbardziej. Cotygodniowe zajęcia na basenie oswajają dzieci ze środowiskiem wodnym, wzmacniają mięśnie, płuca i kręgosłup oraz rozwijają sprawność i zwiększają odporność organizmu.
Basen to także sposób na poprawę koordynacji wzrokowo-ruchowej oraz na walkę z nadwagą i otyłością.
Zajęcia zawsze prowadzą instruktorzy pływania, którzy jednocześnie dbają o bezpieczeństwo i uczą zasad korzystania z pływalni.

 

Akademia Talentów

Głównym celem zajęć jest wszechstronny rozwój dzieci, ich zainteresowań i uzdolnień. Każde dziecko znajdzie tu coś dla siebie.
Bezpośredni kontakt ze sztuką plastyczną, muzyczną, teatralną daje możliwość zdobycia nowych doświadczeń i przeżyć.
Dzieci mają również możliwość wyrażania siebie w różnych technikach plastycznych, formach tanecznych, muzycznych i teatralnych. Zajęcia te pozwalają na odkrywanie dziecięcych talentów i wzmacnianie poczucia własnej wartości.

 

Wycieczki

Różnorodne wyjazdy i wycieczki pozwalają dzieciom na poznanie zakątków naszego regionu, jego tradycji i kultury. Umożliwiają również spotkania z ciekawymi ludźmi. Oprócz walorów krajoznawczych, historycznych i przyrodniczych wyjazdy uczą współżycia w grupie oraz pozwalają na aktywne spędzanie czasu na świeżym powietrzu. 

 

Warsztaty Przyrodnicze 

 "Żadne opisy słowne i rysunki nie zastąpią bezpośredniej obserwacji na miejscu czynionej przez zaciekawione oczy, uczulone uszy" - G. Wuttke. 
W naszym przedszkolu powstał projekt - Wyjątkowe dni dla przyrody. Prowadzimy cykliczne zajęcia w parku, lesie, w ogrodzie. Wykorzystujemy wszystkie okazje do spędzania czasu pośród zieleni. Wszystko to sprzyja rozwiązywaniu problemów w sposób twórczy, stwarza dogodne warunki do przechodzenia od myślenia konkretnego do abstrakcyjnego oraz do stosowania teoretycznych wiadomości w praktyce. Zajęcia w terenie posiadają zalety nie tylko poznawcze ale przede wszystkim zdrowotne. Dostarczają dzieciom mnóstwo radości i prowadzą do zaciekawienia otaczającym nas światem. 

 

Wieloletnie doświadczenie, wiedza oraz umiejętności
całej kadry pedagogicznej zadecydowały o doborze programów, metod pracy,
zajęć tzw „dodatkowych” i zebraniu ich w jeden „pakiet”