Jak uczymy?

Wybór odpowiednich programów nauczania, tworzenie własnych programów autorskich, wprowadzanie innowacji pedagogicznych – to nasz środek i droga to osiągnięcia sukcesu oraz to wyznacznik tego, jak uczymy.

Metody stosowane w „Krainie Uśmiechu” umożliwiają dzieciom aktywne zdobywanie wiedzy i umiejętności, są inspiracją do twórczego działania i podejmowania wyzwań oraz wspólnego odkrywania świata.

 

Edukacja matematyczna

Systematyczne korzystanie z propozycji programu „Dziecięca matematyka” E. Gruszczyk – Kolczyńskiej i E. Zielińskiej rozwija umiejętności matematyczne, logiczne myślenie oraz kształtuje odporność emocjonalną dziecka potrzebną do pokonywania trudności. Metoda ta pozwala na zdobywanie doświadczeń przez własną aktywność podopiecznego. Płynnie wprowadza dzieci w świat szkolnej matematyki.

 

Odimienna metoda nauki czytania I. Majchrzak

Pozwala na wczesne rozbudzanie u dzieci zainteresowań światem pisma. Początkiem jest imię dziecka, które staje się słowem otwierającym naukę czytania. Kolejne etapy to zabawy, które w atrakcyjny sposób rozwijają kompetencje czytelnicze.

 

Słoneczna Biblioteka - naturalna nauka języka

Naturalna nauka języka to nauka słuchania, mówienia, czytania i pisania poprzez zabawę i twórcze działanie. Bogato ilustrowane książki z krótkimi tekstami zachęcają dzieci do aktywności słownej z wykorzystaniem nowo poznanych słów i struktur. Systematyczny kontakt z nowymi tekstami prowadzi do nauki samodzielnego czytania ze zrozumieniem.

 

Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz

Założeniem metody jest wspomaganie rozwoju psychomotorycznego dziecka. Polega na prowadzeniu ćwiczeń ruchowych, słuchowych i wzrokowych z wykorzystaniem w zabawie piosenek i tekstów rymowanych. Osiągnięcie prawidłowej koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej pozwala na wykonywanie harmonijnych ruchów i płynne kreślenie symboli graficznych. Zajęcia prowadzone tą metodą ułatwiają naukę czytania i pisania.

 

Metoda Pedagogiki Zabawy

Pomocnicza metoda pracy, która wyzwala radosną atmosferę, pozytywną energię i pobudza do aktywnego współdziałania wszystkich uczestników zabawy bez rywalizacji. Szczególnie pomocna w pełnej integracji grupy. Metoda ta poprzez zastosowanie animacji dąży do poprawy komunikacji między rówieśnikami. Wykorzystywana do pracy zarówno z dziećmi, jak i rodzicami, pozwala wyrazić siebie i budować poczucie własnej wartości.

 

Metody Twórczej Ekspresji Ruchowej (C. Orff, R. Laban, B. Strauss)

Metody te opierają się na aktywności muzycznej dzieci. Umuzykalnianie dzieci to integralne powiązanie rytmu, dźwięku i ruchu. Aktywnie słuchając muzyki, dzieci potrafią określić jej nastrój, nadać tytuł utworu, przedstawić go w formie plastycznej, instrumentalnej i ruchowej. Zabawom często oprócz instrumentów perkusyjnych towarzyszą też instrumenty samodzielnie skonstruowane przez dzieci.

 

Edukacja Przez Ruch

Pedagogiczny system kształcenia i terapii, który jest zbiorem różnorodnych technik, metod pracy z dzieckiem wykorzystujących naturalny, spontaniczny ruch organizmu w procesie uczenia się. Kinezjologiczne zabawy dydaktyczne pozwalają na gromadzenie informacji za pośrednictwem wszystkich zmysłów, które w połączeniu z dotychczasowymi doświadczeniami są wykorzystane w celowym działaniu. Zabawy dzieci zgodne z procedurą opartą na rytmie i muzyce dostarczają wiele radości i wyzwalają ekspresję twórczą.

 

Kodowanie i programowanie

Kodowanie i programowanie jest dzisiaj ważnym ogniwem edukacji na wszystkich poziomach kształcenia. W „Krainie Uśmiechu” jest ono obecne już od 2016 r. Najmłodsze przedszkolaki poznają tajniki kodowania dzięki grom i zabawom bez komputera (offline): to kodowanie na dywanie. Nasze starszaki poza Matą Mistrzów Kodowania korzystają również z komputerów, iPadów i ozobotów (czyli małych robotów). Kodowanie pozwala w aktywny sposób rozwijać myślenie i pamięć. Uczy przewidywania i planowania, operowania symbolami – tworzenia pierwszych algorytmów. Rozwija umiejętności niezbędne do podjęcia nauki w szkole. Realizujemy Ogólnopolski Program „Uczymy dzieci programować”.

 

Metoda projektów

Metoda projektów to jedna z najlepszych metod aktywizujących. Daje dzieciom szansę wyboru aktywności na różnym poziomie ich rozwoju. Uczy zastosowania nowo nabytej wiedzy w praktyce i dzielenia się informacjami z innymi. Uczy pracy zespołowej i pobudza do myślenia. Stwarza warunki do stawiania pytań, szukania odpowiedzi, podsumowywania i oceniania własnej wiedzy. W projekt mogą być zaangażowani nie tylko dzieci i nauczyciel, ale również inni członkowie rodziny.

 

Wieloletnie doświadczenie, wiedza oraz umiejętności
całej kadry pedagogicznej zadecydowały o doborze programów, metod pracy,
zajęć tzw „dodatkowych” i zebraniu ich w jeden „pakiet”